بازدید محمدحسن عاقل منش عضو شورای اسلامی شهررشت از نمایشگاه ویژه هفته پژوهش باعنوان "گیل اکسپو"در سالن ورزشی آتش نشانی

بازدید محمدحسن عاقل منش عضو شورای اسلامی شهررشت از نمایشگاه ویژه هفته پژوهش باعنوان "گیل اکسپو"در سالن ورزشی آتش نشانی

به روایت تصویر ؛
بازدید محمدحسن عاقل منش عضو شورای اسلامی شهررشت از نمایشگاه ویژه هفته پژوهش باعنوان "گیل اکسپو"در سالن ورزشی آتش نشانی
بازدید محمدحسن عاقل منش عضو شورای اسلامی شهررشت از نمایشگاه ویژه هفته پژوهش باعنوان "گیل اکسپو"در سالن ورزشی آتش نشانی
لازم به یادآوری است این نمایشگاه با همت پارک علم و فناوری استان و همکاری صمیمانه سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری رشت برگزار شد .
لینک اصل خبر در سایت شورای شهر رشت

    منبع خبر

    شورای شهر رشت

    شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

      نظرات