جلسه مدیریت مشارکتی حوزه مدیریت مالی و ذیحسابی برگزار شد

.

در ابتدا جلسه معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی  شرکت آب منطقه ای یزد از زحمات کارکنان در امور مالی و ذیحسابی جاری و طرح قدردانی نمود.

در ادامه اعضای حاضر، مسائل و مشکلات حوزه کاری خود از جمله نیاز به فرم اقرار جامع جهت صدور قبض ، فروش آب، مکانیزه کردن برداشت آب از چاه ها و پیگیری سیستم پرداخت حقوق پرسنل طرح را مطرح و تصمیمات لازم اتخاذ شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات