بازدید بانوان مهندس از پروژه های ساختمانی

بازدید بانوان مهندس از پروژه های ساختمانی

بالغ بر ۵۰ نفر از بانوان دارای پروانه اشتغال عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ، از دو پروژه بزرگ ساختمانی بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی سازمان ، بنا به پیشنهاد کمیسیون بانوان و برنامه ریزی صورت گرفته ، پنجشنبه ۲۱ آذر ۹۸ این بانوان از پروژه های آپارتمانی بازدید به عمل آورده و در مراحل مختلف این بازدید ، کارشناسان هربخش توضیحات مربوط به رشته‌های مختلف سازه، معماری ،تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی را به بازدیدکنندگان ارائه نمودند.
همچنین بازدیدکنندگان از نزدیک با نحوه صحیح ارائه خدمات مهندسی توسط ناظران هر پروژه آشنا شدند .
لازم به ذکر است سازمان در نظر دارد  برنامه های بازدید را برای سایر گروه‌های مهندسی نیز به اجرا درآورد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات