بررسی رابطه بین مسکن خوب و سلامتی

وی خاطرنشان کرد: ممکن است در یک جامعه کمونیستی که تمامی خانه‌ها متراژ مشابهی دارند، فردی که دارای خانه‌ای با متراژ بیشتر است، احساس رضایت خاطر کند، اما متاسفانه افراد در جامعه ما به دلیل مقایسه ناخودآگاه خانه خود با دیگران، رضایت کافی نداشته و این منشا سایر مشکلات خواهد بود. استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه تبریز نیز در ادامه این نشست با ارائه مطالبی در خصوص آسیب شناسی اجتماعی مسکن اظهار کرد: از نظر جامعه شناسی بین خانه و مسکن تفاوت وجود داشته و خانه مکان فیزیکی نبوده و مفهوم روانی و رویایی تلقی می‌شود که ممکن است محقق نشود. این جامعه شناس خاطرنشان کرد: در برخی آپارتمان‌ها اگر تنها یک پریز را برداریم، خانه همسایه دیده می‌شود و فاصله‌های فیزیکی بسیار کم، اما فاصله‌های اجتماعی بسیار زیاد شده است. استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه تبریز با بیان اینکه در گذشته، افراد بیرون از خانه از هم متمایز نبودند، ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات