مسابقه تحلیل داده های شفاف با عنوان تهران به روایت شفاف

مسابقه تحلیل داده های شفاف با عنوان" تهران به روایت شفاف "

شهرداری تهران اقدام به برگزاری مسابقه تحلیل داده های شفاف با عنوان "تهران به روایت شفاف" نموده است تا با مشارکت شهروندان و متخصصان در حل مسائل شهری و کمک به تکمیل چرخه شفافیت، ظرفیت داده های منتشر شده روی وب سایت شفاف و نقاط قوت و ضعف آن برای انجام تحلیل های داده محور نیز شناسایی شده و زمینه ارتقای کمی و کیفی داده های منتر شده فراهم شود. برای اطلاعات بیشتر میتوانید به پایگاه اینترنتی آن مجموعه www.shafaf.tehran.ir یا دبیر خانه کنفرانس به شماره ۴۴۹۹۱۱۶۷ - ۰۲۱ مراجعه نمایید.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات