بيانيه ايران در بيست و پنجمين نشست كنوانسيون تغييرات اقليمي قرائت شد

بيانيه ايران در بيست و پنجمين نشست كنوانسيون تغييرات اقليمي قرائت شددر اين بيانيه برضرورت پايبندي اعضا به اصول و مباني كنوانسيون ناظر بر نقش و مسوليت كشورهاي صنعتي و توسعه يافته، به اقدام اساسي در كاهش گازهاي گلخانه اي و تامين منابع مالي و انتقال تكنولوژي و ظرفيت سازي براي كشورهاي در حال توسعه در كاهش خسارات و زيان‌ها و بحران هاي ناشي از تاثيرات تغييرات اقليمي بر اقتصاد و معيشت و سلامت مردم و پايداري اكوسيستم تاكيد شده است.

به گزارش «پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست، همچنين در اين بيانيه آمده است:  اقدام به خروج دولت آمريكا از موافقتنامه پاريس براي كشوري كه بطور تاريخي مسبب يك سوم گازهاي گلخانه اي بوده ودر حال حاضر يك پنجم انتشار جهاني را به عهده دارد اقدامي غير مسولانه است

جمهوري اسلامي در چندين دهه تحت شرايط دشوار اعمال تحريم‌هاي ظالمانه آمريكا در دسترسي به فناوريهاي سبز و تامين سرمايه كافي براي بازسازي صنايع و سيستم حمل و نقل و كاهش گازهاي فلر و بخش انرژي كشور بوده است و عملا اقدامات ما را مختل كرده است.

عليرغم شرايط تحريمي  و در اجراي اسناد با لادستي و سياستهاي ابلاغي رهبري تلاشهاي مهمي در كشور در بهينه سازي مصرف انرژي از جمله دسترس  95 در صد از جمعيت كشور به گاز طبيعي و  افزايش سهم انرژي هاي تجديد شونده در سبد انرژي كشور صورت گرفته است .

موضوع بحران آب مشكل مشترك كشورها ناشي از تاثيرات منفي گرمايش جهاني است كه امنيت غذايي را تهديد مي كند.

انتظار مي رود تا نتايج اين اجلاس در خدمت مردم آسيب ديده جهان و محروم  است.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات