بررسی مزایا و معایب سقف کوبیاکس

توجه داشته باشید که سقف کوبیاکس مشکل تحمل نیروی برشی نداشته ولی به دلیل حذف قسمتی از بتن میانی و ایفای عملکرد دال ۲ طرفه می‌توان آنرا یک موضوع جدی دانست. در سقف کوبیاکس بار مرده‌ی غیر سازه‌ای به خوبی مهار می‌شود همچنین به دلیل اینکه این دال از بالا و پایین توسط بتن محاضره میشود و همچنین تیرچه‌های داخلی در دو امتداد آن قرار دارند میتوان مقاومت بسیار بالایی را برای آن در نظر گرفت. توجه داشته باشید که سقف کوبیاکس در کشور زلزله خیزی مانند ژاپن استفاده نمیشود و طبیعتا استانداردی برای ضد زلزله بودن و یا مقاومت آن در برابر زلزه هایی با قدرت مشخص شده وجود ندارد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات