طرح بهسازی کانال های شبکه جمع آوری رواناب های سطحی ناحیه منفصل شهری اندیشه در دست تهیه است

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: با توجه به قدمت و تخریب قسمت هایی از شبکه موجود و همچنین کامل نبودن نقاط اتصال شبکه های فرعی به اصلی و حتی خود شبکه اصلی و به طور کلی مجموعه شبکه جمع آوری آبهای سطحی، این شبکه نیاز به بازسازی دارد.

وی یادآور شد: عملیات اجرایی تأسیسات زیربنایی این ناحیه، از جمله احداث شبکه جمع آوری و هدایت رواناب سطحی، در سال های گذشته ساخته شده و موجود است.

حافظی با بیان این که تعداد محدودی از معابر این ناحیه فاقد شبکه جمع آوری آب های سطحی است، خاطرنشان کرد: بررسی های اولیه کارشناسی انجام شده نشان دهنده لزوم مطالعات جامع مدیریت آب های سطحی و تهیه طرح اجرایی بهسازی کانال های موجود و طراحی جدید شبکه های فرعی و اصلی جمع کننده، است.

وی افزود: علاوه بر هدف اصلی پروژه، یعنی تهیه طرح جامع مدیریت آب های سطحی شهرک اندیشه و بهسازی انهار و کانال ها، به دلیل اهمیت موضوع کنترل سیلاب حوضه های کوچک بالا دستی مسیل های مزبور نیز در دستور کار این پروژه و ساماندهی آن ها قرار دارد.

این مسئول با بیان این که یکی از این مسیل ها که اصلی ترین آن ها می باشد در غرب شهرک واقع شده که به نام مسیل وثوق آباد- اندیشه است، ادامه داد: این مسیل دارای مطالعات فاز 2 و طرح اجرایی است و بر اساس طرح مصوب کانال سنگی موجود باید اصلاح مقطع و بازسازی شود و لیکن برای 3 مسیل فرعی کوچک تر باید رواناب آن محاسبه و از طریق احداث شبکه جمع آوری، رواناب آن کنترل و ساماندهی و بعد از کانالیزه شدن از طریق معابر موجود به نقاط خروجی هدایت شود.

حافظی بیان کرد: تکمیل شبکه در قسمت های فاقد شبکه جمع آوری آب های سطحی و اصلاح و بازسازی بخش تخریب شده شبکه موجود، باید بررسی و به طور جامع تمام شبکه جمع آوری آب های سطحی ناحیه منفصل شهری اندیشه، توسط مدل های هیدرولوژی و هیدرولیکی با دوره بازگشت های 2، 5 و 10 ساله محاسبه و مورد کنترل ظرفیت عبور رواناب قرار گرفته و اصلاحیه های آن استخراج شود.

پایان پیام.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات