حفظ پايداري شبكه برق و جلوگيري از خاموشي سراسري براي شانزدهمين سال متوالي

حفظ پايداري شبكه برق و جلوگيري از خاموشي سراسري براي شانزدهمين سال متوالي

به گزارش پايگاه خبري توانير، "رضا اردكانيان" در حاشيه برگزاري سي و چهارمين كنفرانس بين المللي برق با حضور در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه به لحاظ فني مشكلاتمان حل شده و بيش از 95درصد نيازهاي تكنولوژيكي و فناورانه صنعت برق در داخل كشور تدارك مي شود، افزود: درصدديم در سي و چهارمين كنفرانس برق، براي حل و فصل چالش هاي صنعت برق و موضوعات ناظر بر مديريت مصرف به عنوان اصلي ترين چالش پيش رو، يك هم بست بين دانش و تجربه ايجاد كنيم.
وي ادامه داد: اگر در بخش آب و برق و ساير منابع زيست محيطي اخلاق مناسب تري براي مصرف پيدا نكنيم، طبيعتاً توليد ما نخواهد توانست با نيازهاي روزافزون برابري كند.
اردكانيان با بيان اينكه با افزايش جمعيت در دنيا و مشكلات زيست محيطي، منابع به طور طبيعي در حال فاصله يافتن با مصارف هستند، گفت: هر جامعه اي به الگوهاي مناسب مصرف پايبندتر باشد، زندگي راحت تري خواهد داشت.
وزير نيرو اظهار كرد: مي بايست به شاخه مصرف بهتر، مناسب تر و هوشمندتر توجه بيشتري كنيم و تجربه عملي اين مقوله براي ما نزديك شدن صنعت به شاخه علوم اجتماعي است، بنابراين لازم است در بخش آب و برق از علوم اجتماعي بهره گيري بيشتري كرده و با جامعه مصرف كننده ارتباط معنادارتري پيدا كنيم.
وي اضافه كرد: اين بدان معناست كه تنها با ابزار قيمت نمي توان مصرف را اصلاح كرد، بلكه مي بايست اين موضوع توسط جامعه درك و به يك اخلاق تبديل شود.
اردكانيان با بيان اينكه مصرف صحيح تنها خطاب به مردم نيست، افزود: ما نيز مي بايست تلاش كنيم قيمت تمام شده خدمت و كالا را از طريق كوچك كردن سازمان دولت و استفاده مناسب تر از وقت تا جايي كه مي توانيم كاهش دهيم.
وزير نيرو با تاكيد بر اين كه بين قيمت تمام شده و قيمت تكليفي فاصله چشمگيري وجود دارد، افزود: مي بايست قيمت تمام شده و فاصله بين قيمت تمام شده و قيمت تكليفي را كاهش دهيم و پرداخت يارانه ها نيز هدفمندتر شود.
وي ادامه داد: اگر مردم بدانند مجموع يارانه ها چه ميزان است، به چه اقلامي و با چه نسبتي تعلق مي گيرد، مي توانيم در يك برنامه چند ساله در راستاي اصلاح اين فاصله گام برداريم.
اردكانيان با بيان اينكه وزارت نيرو سال گذشته از قانون بودجه اي كه براي سال 98تصويب شد استفاده مناسبي كرده و توانست بيش از 11هزار ميليارد تومان از بدهي ها به بخش خصوصي را با ساز و كار موجود در قانون بودجه تسويه كند، تصريح كرد: اميدواريم امسال هم مجلس در بررسي لايحه بودجه به موضوع ظرفيت سازوكارهاي قانوني توجه داشته باشد.


83هزار مگاوات ظرفيت نصب شده برق در كشور


وزير نيرو گفت: در حال حاضر حدود 83هزار مگاوات ظرفيت نصب شده در كشور داريم در حالي كه اين ظرفيت در 40سال پيش هفت هزار مگاوات بوده است.
وي با بيان اينكه از سال 57تا سال 92هر سال به طور متوسط 1775مگاوات و از سال 92تاكنون هر سال به طور متوسط 2215مگاوات نيروگاه وارد مدار شده است، گفت: زماني كه دولت تدبير و اميد در سال 92كار خود را آغاز كرد، ظرفيت نصب شده كشور 69هزار مگاوات بود و اكنون نسبت به سال هاي قبل از آن 25درصد افزايش توليد به ثبت رسيده است.
اردكانيان افزود: در صورت كنترل مصرف و وجود منابع لازم براي اجراي برنامه هاي پيش رو، افزايش توليد سالانه را تا پايان دولت يازدهم و دوازدهم نسبت به سال هاي قبل 38درصد افزايش خواهيم داد.
وي با اشاره به پديده فروپاشي شبكه برق يا خاموشي خارج از برنامه (Blackout) اظهار كرد: اين اتفاق خاص كشورهاي در حال توسعه نيست و به عنوان مثال چند ماه گذشته انگلستان، كانادا، آذربايجان و ارمنستان گرفتار اين مسئله شدند، در حالي كه ايران با تدابير انديشيده شده حدود 16سال فروپاشي صنعت برق نداشته است.
وزير نيرو تصريح كرد: سال 98توانستيم در 99.5درصد ايام سال، فركانس را در بازه مطمئن نگه داريم و اين موضوع دستاورد بزرگي محسوب مي شود.
اردكانيان، اتكاي صنعت برق را به ميزان خيلي زياد و صنعت آب را به ميزان زياد وابسته به منابع داخلي دانست و افزود: قانون بودجه در اين زمينه بيش از منابع مي تواند بابت ساز و كارها راه گشا باشد.
وي خاطرنشان كرد: لايحه بودجه 99با قانون بودجه 98تفاوت معناداري ندارد و اميدواري ما اين است آنچه كه توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب و به قانون تبديل مي شود، بتواند به ما در سازوكارهاي قانوني كمك كند.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات