تبديل شبكه هاي فشار ضعيف سيمـي به كابل خودنگهـدار

در روستاي آبخوري سمنان انجام شد؛

تبديل شبكه هاي فشار ضعيف سيمـي به كابل خودنگهـدار

مديرتوزيع برق شهرستان سمنان از تبديل شبكه هاي فشار ضعيف سيمي روستاي آبخوري به كابل خودنگهدار خبر داد.

مهدي پاك طينت بيان داشت: طرح تبديل شبكه فشار ضعيف سيمي به كابل خودنگهدار ، در دو فاز كاري پيش بيني گرديده و در محدوده ي روستاي آبخوري به انجام رسيده است.

وي افزود: ارتقاي پايداري خطوط برق رساني ، پيشگيري از سرقت شبكه و افزايش رضايتمندي مشتركان ، از جمله اهداف اين طرح بهينه سازي به شمار مي رود.

وي اضافه كرد: نصب 49 اصله پايه سيماني فشار ضعيف باهدف تعويض پايه هاي فرسوده و ساماندهي معابر تعريض شده ، احداث دو هزار و 720 متر شبكه فشار ضعيف هوائي با كابل خودنگهدار، بهسازي و تعويض 46 دستگاه سرچراغ روشنائي معابر و اصلاح 68 مورد انشعابات منصوبه در سطح روستا به منظور رعايت تعديل فازي و استانداردسازي، از جمله اقدامات صورت گرفته در اجراي طرح مذكور محسـوب مي شوند.

وي همچنين تصريح كرد: براي اجراي اقدامات مورد اشاره در روستاي آبخوري ، مبلغ دو ميليارد و 380 ميليون ريال اعتبار صرف شده است.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات