نتايج آزمون‌هاي تستي ورود به حرفه مهندسان مهر ماه ۹۸ اعلام شد


پيرو اطلاعيه‌هاي قبلي در مورد برگزاري آزمون‌هاي ورود به حرفه مهندسي مهرماه ۹۸ بدينوسيله به آگاهي كليه شركت كنندگان محترم آزمون‌ها مي‌رساند، نتايج قطعي آزمون‌هاي ياد شده مشخص گرديده و با توجه به اطلاعيه‌هاي قبلي، داوطلبان محترم مي‌توانند  با مراجعه به سامانه آزمون‌ها به آدرس الكترونيكي http://www.inbr.ir نسبت به دريافت كارنامه خود اقدام نمايند.

ضمناً چنانچه قبلاً نيز اعلام شده است، در اجراي مفاد مندرج در بند ۱۰ دستورالعملِ ثبت‌نام آزمون‌ها، با موضوع “انتشار نتايج و نحوه بررسي اعتراضات”، رسيدگي به درخواست‌هاي بازنگري از سوي داوطلبان، بطريق پيش‌گفته و با دقت صورت پذيرفته و بعد از اتمام مهلت ارسال اعتراضات، کلیه سوال‌های مورد اعتراض در صلاحيت‌ها و رشته‌هاي مختلف، در کمیته‌های طراحی سوال و کمیته‌هاي تجدیدنظر به‌طور جداگانه تحت بررسی قرار گرفته و درمواردي كه اعتراض وارد تشخيص داده شده است نسبت به حذف سوالات اشتباه اقدام و نتيجه آن در كارنامه داوطلبان اعمال گرديده است.

به اين ترتيب با توجه به بررسي‌هاي دقيق و كنترل‌هاي مكرري كه در كليه مراحل تصحيح پاسخنامه‌ها انجام گرفته است، نتايج اعلامي، قطعی بوده و فاقد مشكل مي‌باشد. لیكن چنانچه داوطلبي صرفاً نسبت به نتيجه آزمون خود بر پایه پاسخنامه‌های اعلام شده، اعتراضي دارد، مي‌تواند درخواست خود را بصورت كتبي با ذكر مشخصات كامل ( شماره داوطلبي، نام و نام خانوادگي، شماره شناسنامه، تاريخ تولد، رشته آزمون، آدرس دقيق و شماره تماس ) حداكثر تا تاريخ ۹۸/۰۹/۲۵ از طريق پست سفارشي به شرکت خدمات آموزشی سازمان سنجش آموزش كشور با آدرس زير ارسال نمايد.

ضمناً برپايه موارد مندرج در راهنماي ثبت نام آزمون‌ها، اضافه مي‌شود صرفاً قبولي شركت‌كنندگاني كه كليه شرايط شركت در آزمون را مطابق با راهنماي ثبت‌نام آزمون مهر‌ماه ۹۸ احراز نموده‌اند، مورد تأييد بوده و نتايج ياد شده حداكثر به مدت ۴ سال از تاريخ برگزاري آزمون داراي اعتبار مي‌باشد. آن دسته از شركت كنندگاني هم كه حدنصاب قبولي در آزمون‌ها را کسب نکرده باشند مي‌توانند در آزمون‌هاي دوره بعد شركت نمايند.

در خاتمه خاطر نشان مي‌سازد: گواهي قبولي در آزمون صرفاً يكي از مدارك لازم برای صدور پروانه اشتغال بكار بوده و ساير مدارك مورد نياز توسط ادارات كل راه و شهرسازي و واحدهاي صدور پروانه، كنترل و بررسي خواهد شد. بدیهی است صِرف قبولی در آزمون، بدون احراز سایر شرایط تعهدی برای صدور پروانه اشتغال به‌کار ایجاد نمی‌کند.


آدرس پستي شركت خدمات آموزشي سازمان سنجش آموزش كشور: تهران صندوق پستي به شماره ۳۵۵-۱۷۷۷۵  (لطفاً بر روي پاكت ذكر شود مربوط به کدام بخش از آزمون‌های ورود به حرفه‌ مهندسان مهر‌ماه ۹۸ مي‌باشد).

دانلود قالب اعتراض

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم یک انجمن در شهر قم می باشد

   نظرات