فراخوان صدور پروانه شرکت های طراح و ناظر

فراخوان صدور پروانه شرکت های طراح و ناظر:

مهندسان واجد شرایط، در صورت تمایل به فعالیت در بخش طراحی و نظارت بصورت حقوقی، مطابق ماده ۱۴ و ۱۵ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  و تبصره ۴ ماده ۱۱ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در اسرع وقت به واحد عضویت و صدور پروانه  سازمان مراجعه نمایند.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات