اجرای طرح جهادی بهبود و نگهداشت شهر اراک

اجرای طرح جهادی بهبود و نگهداشت شهر اراک

مهندس شفیعی شهردار اراک خبر داد:
اجرای طرح جهادی بهبود و نگهداشت شهر اراک
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات