برگزاری جلسه راهبردی طرح احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی

در تاریخ 98/9/24 جلسه راهبردی طرح احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی با حضور مدیرعامل، معاون حفاظت و بهره برداری و دیگر اعضاء کارگروه در دفتر مدیریت عامل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، امروز 24 آذرماه 98 جلسه راهبردی طرح احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی با حضور مهندس رشیدی مدیرعامل، مهندس عربپور معاون حفاظت و بهره برداری و دیگر اعضاء کارگروه در دفتر مدیریت عامل برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا مهندس کرمی دبیر جلسه، گزارشی از اقدامات انجام شده را ارائه نمود و سپس به بیان مشکلات و مسائل مربوط به پروژه های این طرح پرداخت.

در ادامه جلسه، مهندس رشیدی ضمن تشکر از اقدامات انجام شده، بر سرعت بخشیدن به اجرای پروژه ها خصوصاً نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاههای کشاورزی تأکید نمود. سایر اعضاء جلسه نیز به بیان نقطه نظرات خود در خصوص موارد مطروحه پرداختند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات