مدیرامور منابع آب شهرستان روانسر از انسداد یک حلقه چاه غیرمجاز...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمانشاه یک حلقه چاه غیرمجاز درروستای ماساندر از توابع شهرستان جوانرود پرو مسلوب المنفعه گردید.

ذائبی مدیرامور منابع آب شهرستان روانسر ضمن اعلام این خبرگفت : در راستای طرح احیاء و تعادل بخشی دشتها، سازگاری با کم آبی و حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی این امور توسط واحد گشت و بازرسی موفق به شناسایی یک حلقه چاه غیرمجاز در روستای ماساندر از توابع شهرستان جوانرود شد و پس از اخذ حکم انسداد از مراجع محترم قضایی و همکاری نیروی انتظامی این چاه غیرمجاز پر و مسلوب المنفعه گردید. ذائبی همچنین در پایان سخنان خود اشاره نمود برخورد قانونی با چاههای غیر مجاز محفوره در این شهرستان در دستور کار قرار دارد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه

    شركت آب منطقه‌ای كرمانشاه یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات