بازدید رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان از گنجینه آب شرکت آب منطقه...

رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان از گنجینه آب شرکت آب منطقه ای استان بازدید کرد..

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس حسینی مشاور مدیر عامل در این بازدید اظهار کرد: شرکت مدیریت منابع آب از سال های گذشته در صدد تاسیس گنجینه آّب در کشور و استان ها است و در همین راستا گنجینه آب در استان گلستان نیز از دو سال گذشته به صورت جدی کار خود را آغاز نمود و در سه بخش جمع آوری اسناد مکتوب و شفاهی تاریخی آب، تاسیسات آبی و ابزار و لوازم مرتبط آب در حال فعالیت است و در نظر داریم از ظرفیت های تمام استان در این راستا استفاده نماییم.
دکتر احمد دهقانی رئیس دانشگاه علمی و کاربردی استان در این بازدید اظهار کرد: این اقدام بسیار در خور و قابل تحسین است که یک دستگاه اجرایی دولتی دغدغه های فرهنگی و حفظ میراث کشور را  نیز دارد و ما نیز از توان و ظرفیت های دانشگاه و توان علمی و تحقیقاتی آن برای غنای این مجموعه استفاده می نمائیم.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای گلستان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای گلستان

    شركت آب منطقه‌ای گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات