جلسه هماهنگی در خصوص طرح آزادسازی رودخانه طزرجان برگزار گردید

به دنبال اجرای طرح آزادسازی سراسری بستر و حریم رودخانه ده بالا، نشستی با هدف ادامه اجرای این طرح در محل رودخانه دهستان طزرجان برگزار گردید.

در این جلسه «محمدرضا عارف» مدیر دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل گزارشی را در خصوص نحوه اجرای طرح ارائه نمود و در پایان نیز «محمدمهدی جوادیان زاده» مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد، اجرای دقیق این طرح و ادامه آن را مورد تاکید قرار داد .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات