شرکت های فراسان-کلورزآریانا-پوشش لوله ماهشهر- پنتان شیمی- مپنا- فرابرد- سدید- آریاسیل پارت- ممتاز پمپ- افزار کیمیا- OTC- ابداع گران پدیده- آرتا صنعت آرسن- بهشت کویر آریانا-پولاد ورزان کیمیا- یکتا تهویه اروند- چمان-دابو صنعت- دیلمان فیلتر- رستا گروه- سیستم های آبندی پارس-صنایع تجهیزات نفت-کولر هوایی آبان- ماشین سازی اراک- هوایار- یورواسلات پارس

شرکت های فراسان-کلورزآریانا-پوشش لوله ماهشهر- پنتان شیمی- مپنا- فرابرد- سدید- آریاسیل پارت- ممتاز پمپ- افزار کیمیا- OTC- ابداع گران پدیده- آرتا صنعت آرسن- بهشت کویر آریانا-پولاد ورزان کیمیا- یکتا تهویه اروند- چمان-دابو صنعت- دیلمان فیلتر- رستا گروه- سیستم های آبندی پارس-صنایع تجهیزات نفت-کولر هوایی آبان- ماشین سازی اراک- هوایار- یورواسلات پارس


شرکت های عضو انجمن ستصا و حاضر در یازدهمین نمایشگاه نفت خوزستان عبارت اند از تولیدی صنعتی فراسان-کلورزآریانا- تولید پوشش لوله ماهشهر- صنایع پنتان شیمی- مپنا- فرابردشیراز - گروه صنعتی سدید- آریا سیل پارت- ممتاز پمپ- افزار کیمیافارس - OTC- ابداع گران پدیده- آرتا صنعت آرسن- بهشت کویر آریانا-پولاد ورزان کیمیا- یکتا تهویه اروند- مهندسی و ساخت چمان-دابو صنعت- دیلمان فیلتر- توسعه و تولید شیرهای صنعتی رستا گروه- سیستم های آبندی پارس-صنایع تجهیزات نفت-کولر هوایی آبان- ماشین سازی اراک- گروه صنعتی هوایار- یورواسلات پارس

لینک اصل خبر در سایت انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    منبع خبر

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا)

    انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات