ظرفيت شبكه فوق توزيع شهرستان خرم آباد افزايش يافت

به گزارش روابط عمومي شركت برق منطقه اي باختر "اكبرحميدي"مجري خط و پست استان لرستان ضمن اعلام خبر فوق افزود:با انجام عمليات نصب و تست و راه اندازي دو دستگاه ترانسفورماتور به قدرت 40 مگاولت آمپر و بركناري ترانسهاي موجود،ظرفيت پست خرم آباد يك به 80 مگاولت آمپر ارتقا يافت.

وي افزود با بهره برداري از اين طرح قابليت مانور بهره برداري افزايش يافته و سطح پايداري شبكه فوق توزيع شهرستان مذكور ارتقا يافت.

وي در پايان افزود اين طرح با هزينه 100 ميليارد ريال ودر مدت 6 ماه به انجام رسيد.


لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات