ارزيابي ماده شش قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان در شركت توزيع برق استان سمنان

با حضور نمايندگان استانداري انجام شد؛

ارزيابي ماده شش قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان در شركت توزيع برق استان سمنان

ارزيابي فعاليت هاي مرتبط با ماده 6 قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان اعم از متقاضيان و مشتركان ، با حضور ارزيابان استانداري در شركت توزيع نيروي برق استان سمنان انجام شد.

گفتني است: پنج شاخص؛ اطلاع رساني، ارائه خدمات، نظرسنجي، رسيدگي به شكايات مراجعه كنندگان يا مشتريان و همچنين آموزش ، فرهنگ سازي و برنامه ريزي در راستاي طرح تكريم ارباب رجوع در اين شركت مورد ارزيابي قرار گرفت.

يادآور مي شود: نصب تابلوهاي راهنما، مستندسازي فرآيند انجام كار، اطلاع رساني زمان استاندارد و هزينه انجام خدمات، اعلام واحدهاي ارائه دهنده خدمات و ساعات مراجعه، نصب مشخصـات همكاران، ايجـاد و راه اندازي پست صوتي ، خدمات نوآورانه و كاهش زمان ارائه خـدمات، به عنـوان زير شـاخص بخش هاي اطلاع رساني و ارائه خدمات به متقاضيان و مشتركان به شمار مي روند.

قابل ذكر است: نظرسنجي از مردم، نحوه رسيدگي به شكايات، بازرسي مستمر از واحدهاي خدمات دهنده ، آموزش و فرهنگ سازي ، تدوين برنامه هاي ساليانه تكريم ارباب رجوع و ابلاغ منشور اخلاقي و همچنين وجود دستورالعمل اجرائي تكريم مراجعين ، به عنوان زيرشاخص هاي نظرسنجي ، رسيدگي به شكايات و آموزش، فرهنگ سازي و برنامه ريزي در راستاي تكريم ارباب رجوع محسوب مي شوند.

خاطرنشان مي سازد: تيم ارزيابي، متشكل از نمايندگان استانداري و انجمن حمايت از حقوق مصرف كنندگان استان، شاخص هاي پنج گانه ذكر شده و 35 زير شاخص و همچنين مستندات مربوطه را مورد ارزيابي قرار داده و اقدامات مورد نظر را در حوزه ستادي مشاهده كرده و با حضور ميداني در مديريت توزيع برق شهرستان سمنان، به صورت ميداني، مستندات ارائه شده را با فعاليت هاي انجام گرفته تطبيق دادند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

  شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان یک شرکت در شهر سمنان می باشد

   نظرات