مصرف روزانه ۵۰ میلیون لیتر گازوئیل در بخش حمل و نقل کشور/ ۱۰ میلیون لیتر اضافه مصرف می‌شود

مصرف روزانه ۵۰ میلیون لیتر گازوئیل در بخش حمل و نقل کشور/ ۱۰ میلیون لیتر اضافه مصرف می‌شود

معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی گفت:‌در بخش حمل و نقل درون و برون شهری و ریلی روزانه ۵۰ میلیون گازوئیل مصرف می‌شود، در حالی که این رقم باید ۴۰ میلیون لیتر باشد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری فارس

    منبع خبر

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات