حضور مدیر عامل  شرکت برق منطقه ای زنجان در جشنواره دستاوردهای پژوهشی فناوری و دارایی های فکری بانوان

حضور مدیر عامل شرکت برق منطقه ای زنجان در جشنواره دستاوردهای پژوهشی فناوری و دارایی های فکری بانوان

لینک اصل خبر در سایت شرکت برق منطقه ای زنجان

منبع خبر

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان

شرکت برق منطقه ای زنجان یک شرکت در شهر زنجان می باشد

    نظرات