اجرای شیوه نامه شفاف سازی عملکرد در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

اجرای شیوه نامه شفاف سازی عملکرد در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

شیوه نامه پیشنهادی دولت در ارتباط با شفاف سازی عملکرد و دسترسی آزاد به اطلاعات با اصلاحاتی در جلسه هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد با اکثریت آراء به تصویب رسید.
به گزارش روابط عمومی سازمان، در این جلسه مفاد شیوه نامه برای اعضای هیأت مدیره قرائت شد که از جمله آن آزادی اطلاعات و اعطای حق دسترسی به متقاضیان برای دسترسی به اطلاعات بود.
در نهایت مقرر شد که اطلاعات مربوط به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد از جمله تعداد مجوزهای صادر شده، تعداد دفاتر، تعداد مهندسان، تعداد گزارش ها، تعداد تخلفات و ... در دسترس متقاضیان قرار گیرد.
لازم به ذکر است متن شیوه نامه شفاف سازی عملکرد دسترسی آزاد به اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد که به تصویب هیأت مدیره رسیده در سایت سازمان در دسترس عموم قرار گرفته است.

شیوه نامه شفاف سازی عملکرد دسترسی آزاد به اطلاعات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد یک انجمن در شهر یزد می باشد

   نظرات