جمع آوری بالغ بر 16 هزار نفر متقاضی آنلاین پسماندهای خشک در مشهد

جمع آوری بالغ بر 16 هزار نفر متقاضی آنلاین پسماندهای خشک در مشهد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات