در کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری شورای اسلامی شهر راهکارهای راه اندازی کارخانه کمپوست یزد بررسی شد

در جلسه فوق العاده کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری که روز جمعه 22 آذرماه 1398 با حضور اعضای کمیسیون، شهردار، دهنوی زاده مشاور کمیسیون، شانه ساز رئیس دانشکده مهندسی عمران دانشگاه اصفهان، سرجوقیان و حشمت نژاد از مرکز پژوهش دانشگاهی پسماند اصفهان برگزار شد، راه اندازی کارخانه کمپوست یزد و روش های پیش رو مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
مشاور کمیسیون با اشاره به لزوم توجه به حفاظت از محیط زیست گفت: سه فاکتور تا حفاظت از محیط زیست باید انجام شود که وجود قانون، پرداخت هزینه و خواست مردم از اولویت ها و مسئولیت اجتماعی در این حفاظت است.
دهنوی زاده افزود: سه مدل پیش روی ماست که اول فقط ایجاد خط پردازش و ۹۵ درصد دفع است. دوم که به فکر تولید کمپوست باشیم و در این حالت ۵۵ درصد دفن انجام می شود و مدل سوم خط پردازش به همراه تولید کمپوست و پیرولیز مساوی با دفن به کمتر از ۱۰ درصد خواهد بود.
وی در پیشنهادات گزینه های پیش رو اظهارداشت: اول انجام کل کار به صورت EPC ،دوم طراحی و سپس انتخاب پیمانکاران جزء برای ساخت، سوم انجام طراحی و سپس انتخاب یک پیمانکار کلی است که برای حضور سرمایه گذار زیرساخت اولیه و خط پردازش باید از سوی شهرداری آماده شود.
حشمت زاده از پژوهشگران این حوزه تصریح کرد: با اشاره به چندین مرتبه بازدید از کارخانه پسماند یزد که چندسال به تعطیلی رسیده است سالن دریافت نامناسب، نبود فضاسازی درست، قیف ورودی غیر استاندارد، حصارکشی و لزوم اصلاح کانال شیرابه را از مشکلات این مجموعه دانست و تجهیزات کارخانه مقرون به صرفه نیست.
وی با تاکید بر کار دانش فنی در مناقصه گفت: اسناد فنی مناقصه نیازمند تیم کارشناسی و پژوهشی است و شهرداری با این رویکرد اقدام کند.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر یزد

    منبع خبر

    شورای شهر یزد

    شورای شهر یزد یک شورای شهر در شهر یزد می باشد

      نظرات