انتخاب مدیرعامل توزیع برق استان مرکزی به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن برق و الکترونیک ایران شاخه مرکزی

مدیرعامل توزیع برق استان مرکزی به عنوان عضو هیئت مدیره انجمن برق و الکترونیک ایران شاخه مرکزی انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی ، " مهندس محمد اله داد " مدیرعامل توزیع برق استان مرکزی بین 18کاندید منتخب هیئت مدیره مرکزی انجمن حائز بیشترین آرا شد و به عنوان عضو هیئت مدیره در جمع اعضای هیئت مدیره انجمن برق و الکترونیک ایران شاخه مرکزی نیز قرار گرفت.

گفتنی است،مهندس علی اکبر بصیری ومهندس محمود محمودی از شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی نیز رتبه های دوم و پنجم را در بین 18کاندید منتخب  هیئت مدیره مرکزی انجمن به خود اختصاص دادند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

  شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

  شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی یک شرکت در شهر اراک می باشد

   نظرات