مدیریت روسازی سطوح پروازی در ۵۴ فرودگاه کشور

مدیریت روسازی سطوح پروازی در ۵۴ فرودگاه کشور

مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک گفت: در ۵۴ فرودگاه کشور مدیریت روسازی سطوح پروازی نظیر باند، اپرون، تاکسی‌وی و امثال آن را به طور مستمر انجام می‌دهیم.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری فارس

    منبع خبر

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس

    خبرگزاری فارس یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات