دردسر اطلاع از «آلودگی»

دردسر اطلاع از «آلودگی هوا» در شرایطی دامن‌گیر پایتخت‌نشین‌ها شده که رفع آن از سوی مدیران شهری تهران «اثر محسوس در کاهش آلودگی هوا» می‌تواند داشته باشد. افرادی که اطلاع از شاخص آلودگی برایشان اهمیت دارد حتما بخش قابل‌توجهی از آنها قصد «تغییر رفتار شهری خود را متناسب با شدت آلودگی» دارند. همین دو عکس‌العمل شهروندی در پی اطلاع از شاخص آلودگی می‌تواند برای کل شهر و اما به نظر می‌رسد نوع برداشتی که در طیفی از مدیران شهری درباره «کارکرد نماگر آلودگی هوا» وجود دارد باعث شده «پایش فنی سامانه اعلام شاخص آلودگی هوا با هدف اطلاع‌رسانی روان» چندان در اولویت کارها نباشد. در عین حال، کمبود جدی تعداد دستگاه‌های سنجش آلودگی هوا در مناطق پایتخت، اشکال فنی دیگری است که حتی اگر اختلال اطلاع‌رسانی درباره شاخص برطرف شود، عدد از ابتدای آذر ماه تا کنون، هوای تهران ۱۳ روز در وضعیت نارنجی -ناسالم برای گروه‌های حساس- قرار داشته ...

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات