توجه به طرح اقدام ملی مسکن در تهیه طرح‌های تفصیلی استان اصفهان/ طرح تفصیلی ۴۵ شهر تا پایان سال ۹۹ تهیه می‌شود

توجه به طرح اقدام ملی مسکن در تهیه طرح‌های تفصیلی استان اصفهان/ طرح تفصیلی ۴۵ شهر تا پایان سال ۹۹ تهیه می‌شود

بنائیان افزود: یکی از اقدامات شاخص انجام‌شده در این حوزه، تهیه طرح جامع با رویکرد نوین در اصفهان به‌عنوان پایلوت در کشور است. بنائیان از تهیه طرح‌های جامع نطنز و نائین با رویکرد نوین و مشارکت‌محور خبر داد و افزود: قراردادهای هر دو طرح بسته و در مرحله اجرا قرار دارد. معاون شهرسازی و معماری اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: طبق سیاست‌های کلی وزارت راه‌وشهرسازی در خصوص طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسکن در استان اصفهان، حوزه معماری وشهرسازی در تهیه طرح‌های تفصیلی جدید این نکته را به صورت کامل مد نظر قرار داده تا در اجرای برنامه‌های ساخت مسکن در حوزه شهرسازی در طرح‌‌های تفصیلی به آن پرداخته و هماهنگ شود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات