ارتقا ایمنی راه‌ها با توسعه روش‌های زودبازده و کم هزینه

ارتقا ایمنی راه‌ها با توسعه روش‌های زودبازده و کم هزینه

دفتر توسعه ایمنی راه و حریم بر فعالیت‌های مرتبط با ارتقای ایمنی شبکه راه‌های کشور (اقدامات مهندسی ایمنی راه و محیط پیرامون آن) متمرکز است و با برنامه‌ریزی، نظارت، بازدید و ممیزی، مدیریت منابع و توزیع آن بر اساس اولویت‌های اتخاذ شده در کنار مدیریت انجام امور جاری، ایمن‌سازی راه در بخش علائم افقی و عمودی، حفاظ‌ها و تجهیزات ایمنی راه در ارتقای ایمنی راه‌های کشور فعالیت دارد. با توجه به محدودیت‌های منابع اعتباری و مالی، دستیابی به اهداف در نظر گرفته‌شده و نتایج مطلوب به‌طور کامل میسر نخواهد بود اما سعی بر این است تا با استفاده از روش‌های موثر مانند انجام ممیزی‌ راه‌ها و اولویت‌بندی نیازها و همچنین توسعه روش‌های کم‌هزینه و زودبازده در زمینه مهندسی ایمنی راه، سطح ایمنی راه‌های کشور ارتقا یابد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات