مطالعات جامع مدیریت آب های سطحی و تهیه طرح اجرایی بهسازی انهار و کانال های شهرک عارف در دست تهیه است

مطالعات جامع مدیریت آب های سطحی و تهیه طرح اجرایی بهسازی انهار و کانال های شهرک عارف در دست تهیه است

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات طراحی شهرداری قزوین؛ حافظی گفت: شبکه جمع آوری رواناب سطحی شامل کانیووها و کانال های روباز جدول گذاری بتنی درجه 3 و 4 عمدتاً در سطح شهرک به جزء بخش اندکی از معبرهای اصلی و جمع کننده، ساخته شده و در دست بهره برداری است.

این مسئول افزود: شبکه جمع آوری رواناب سطحی کامل نبوده و نیاز به اجرای شبکه در قسمت های باقیمانده به خصوص کانال های درجه یک و دو می باشد که بایستی تکمیل شود، به همین دلیل مطالعات جامع مدیریت آبهای سطحی و تهیه طرح اجرایی بهسازی انهار و کانال های شهرک عارف در دست تهیه قرار گرفت.

حافظی خاطرنشان کرد: در این بخش هدف اصلی از پروژه برداشت وضع موجود و تهیه مدل هیدرولوژی حوزه های آبگیر بر اساس شیب بندی ها و همچنین مدل سازی هیدرولیکی اصلاح شبکه با دوره بازگشت طراحی 5 ساله برای کانال های درجه سه و چهار و 10 ساله برای کانال های درجه یک و دو است.

وی بیان کرد: قابل ذکر است که همچون هر شبکه جمع آوری آب های سطحی استانداردی، تکمیل آرایش شبکه اعم از اصلی و فرعی و به خصوص منتهی الیه خروجی و تخلیه گاه ها به زهکش شهری مد نظر طراحی پروژه حاضر قرار دارد.

مدیر عامل سازمان خدمات طراحی گفت: هدف از پروژه حاضر، انجام مطالعات پایه و طرح جامع در زمینه جمع آوری و هدایت آب های سطحی به نقاط خروجی و تخلیه گاه ها (زهکش) در وضعیت موجود و توسعه با برداشت اطلاعات و مشخصات شبکه موجود، سپس تهیه مدل های هیدرولوژی و هیدرولیکی با نرم افزارهای مربوطه و در نهایت تحلیل شبکه موجود و استخراج مسیرهای اصلاحی و جدید شامل کانال های درجه یک و دو با دوره بازگشت 10 ساله و انحراف دهنده به سمت زهکش های اصلی با توجه به طرح تفضیلی و همچنین کانال های فرعی درجه سه و چهار با دوره بازگشت پنج ساله است.

پایان پیام.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری قزوین

  منبع خبر

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین

  شهرداری قزوین یک شهرداری در شهر قزوین می باشد

   نظرات