عبوری، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران شد

عبوری، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران شد

شایان ذکر است، وی تا پیش از این حکم، در سمت معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزیر راه و شهرسازی مشغول به خدمت بود.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات