برگزاری ششمین جلسه کمیته تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای هرمزگان

ششمین جلسه کمیته تحقیقات کاربردی شرکت آب منطقه ای هرمزگان با حضوراعضای این کمیته در سالن جلسات شرکت آب منطقه ای هرمزگان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای هرمزگان ، در این نشست با دستور کار ذیل کار خود را آغاز نمود : 1- بررسی پروپوزال های دریافتی  شامل شناسایی نواحی بحرانی سفره های آب زیرزمینی با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری چند معیاره 2- بررسی اثرات ناشی از بهره برداری منابع آب زیرزمینی با استفاده از مدل سازی ریاضی و بررسی گزینه های مختلف تعادل بخشی آبخوان دشت به منظور ارائه یک مدل مشارکت اجتماعی در دشت شمیل بررسی ایده های 3- بررسی ایده های دریافتی دانش آموزان در راستای برگزاری مسابقه هفته پژوهش

در ادامه این جلسه اعضای کمیته تحقیقات در خصوص دستور کار جلسه به بحث و بررسی و تبادل نظر پرداختند.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای هرمزگان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای هرمزگان

    شركت آب منطقه‌ای هرمزگان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات