معرفی و قدردانی از پژوهشگران برتر مجموعه وزارت راه و شهرسازی

معرفی و قدردانی از پژوهشگران برتر مجموعه وزارت راه و شهرسازی

همچنین در بخش معرفی و تقدیر از کارشناسان برتر پژوهشی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی نیز رضا دزفولیان، فهیمه یاری و الهام هراتیان رتبه اول تا سوم را کسب کردند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات