بازدید اکیپ دفاتر بازرسی ، حراست و حقوقی شرکت آب منطقه ای زنجان از...

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای زنجان، اکیپ دفاتر بازرسی ، حراست و دفتر حقوقی این شرکت از امور منابع آب ابهر بازدید نموده و از نزدیک در جریان روند رسیدگی به درخواست های مراجعین قرار گرفتند.

این اکیپ که متشکل از مهندس اکبر باقری مدیر دفتر حراست ، اروند وزیری مدیر دفتر حقوقی و مهندس علی طاهری رئیس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد شرکت و هیأت همراه بود، مهندس سید حسن ابراهیمی مدیر امور منابع آب ابهر ضمن خیرمقدم و قدردانی از حضور همکاران ستادی در این شهرستان از عملکرد واحد حفاظت، حقوقی و مهندسی رودخانه امورمنابع آب ابهر ابراز رضایت نمود.

وی همچنین درخصوص نیروی جایگزین برای انجام امور بایگانی و دبیرخانه مطالبی عنوان داشت و گفت: در این جلسه تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه و شرکائی ،صدور احکام قطعی در خصوص پرونده های کارگاههای ماسه شویی ، انسداد دو حلقه چاه غیرمجاز مورد بررسی قرار گرفت.

در پایان این جلسه،مهدی جماعت بعنوان نیروی جدید از طرف مدیر محترم دفتر حراست جهت انجام وظایف محوله در امور منابع آب ابهر، خرمدره و سد کینه ورس منصوب گردید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای زنجان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای زنجان

    شركت آب منطقه‌ای زنجان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات