متقاضیان طرح مسکن ملی بخوانند

در همین رابطه محمود زاده معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه شهر اندیشه پردیس و یا پرند از طرح اقدام ملی مسکن حذف نشده است گفت: ثبت نام‌طرح اقدام ملی مسکن در استان تهران از ۳۰ آذر ماه آغاز می‌شود. او با بیان اینکه وظیفه اصلی وزارت راه وشهرسازی در اجرای این طرح تامین زمین و یا کاهش قیمت زمین به حداقل ممکن از قیمت تمام شده ساخت مسکن در قالب طرح‌های اجاره ۹۹ ساله است گفت: پیشنهاداتی در رابطه با ایده آل کردن شرایط ارائه کرده‌ایم که نرخ اقساط آن را ۵ ساله و یا ۱۰ ساله کنیم تا فشار کمتری به متقاضیان برسد که این موضوع در هیئت دولت در حال بررسی است. محمودزاده در باره آخرین وضعیت استان تهران در طرح اقدام ملی مسکن هم گفت: پردیس و پرند جزو شهرهای طرح اقدام ملی مسکن هستند اما شهر اندیشه به دلیل آنکه آماده کردن زمین آنها ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات