تغیر وضعیت حاکمیت شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در سال آینده

تغیر وضعیت حاکمیت شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک در سال آینده

مدیر عامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک گفت: در بودجه سال ۹۹ وزارت راه و شهرسازی پیش بینی شده که شرکت آزمایشگاه به یک موسسه دولتی که وضعیت حاکمیتی دارد تغییر یابد و باید اساسنامه جدیدی برای آن طراحی و تدوین شود. مدیر عامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک تاکید کرد: از این رو در بودجه سال ۹۹ وزارت راه و شهرسازی پیش بینی شده که شرکت آزمایشگاه به یک موسسه دولتی که وضعیت حاکمیتی دارد تغییر یابد و باید اساسنامه جدیدی برای آن طراحی و تدوین شود.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات