در اجرای دستورالعمل شماره ۴۲۰/۱۴۹۰۰۷ مورخ ۹۷/۱۰/۲۶وزارت راه و شهرسازی در خصوص ارتقاء پایه صلاحیت اجرا

در اجرای دستورالعمل شماره ۴۲۰/۱۴۹۰۰۷ مورخ ۹۷/۱۰/۲۶وزارت راه و شهرسازی در خصوص ارتقاء پایه صلاحیت اجرا

در اجرای دستورالعمل شماره ۴۲۰/۱۴۹۰۰۷ مورخ ۹۷/۱۰/۲۶وزارت راه و شهرسازی، مهندسان رشته های عمران و معماری در تمام پایه ها برای تمدید و صدور پروانه اشتغال به کار صلاحیت اجراء، باید در دوره آموزشی کد ۷-۸۱۱ به مدت ۸ ساعت و برای ارتقاء پایه از ۳ به ۲ صلاحیت اجراء کد ۸۱۸ به مدت ۲۴ ساعت و برای ارتقاء پایه ۲ به ۱ صلاحیت اجراء کد ۸۲۲ به مدت ۱۶ ساعت شرکت نمایند.

دستورالعمل مذکور از تاریخ ۹۸/۱۰/۰۱ اجرایی می باشد.

کلاس ارتقاء پایه ۲ به ۱ اجراء کد ۸۲۲ ، پنجشنبه و جمعه ۲۶ و ۲۷ آذرو کلاس ارتقاء پایه ۳ به ۲ اجراء، ۲ لغایت ۴ بهمن ماه جاری برگزار می گردد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان یک انجمن در شهر گرگان می باشد

   نظرات