رسانه ملی از مردم گیلان عذرخواهی کند

رسانه ملی از مردم گیلان عذرخواهی کند

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت :
رسانه ملی از مردم گیلان عذرخواهی کند
رسانه ملی از مردم گیلان عذرخواهی کند
رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر رشت گفت: رئیس رسانه ملی باید از مردم گیلان به دلیل پخش سریال وارش رسما عذرخواهی کند.

منبع خبر

شورای شهر رشت

شورای شهر رشت یک شورای شهر در شهر رشت می باشد

    نظرات