کتاب راهنمای طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO )

کتاب راهنمای طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO )

بنانیوز - کتاب راهنمای طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه (PMO ) www.BanaNews.irبا موضوع مدیریت طرحها - برنامه‌های کامپیوتری منتشر شد. این کتاب آقایان مهندس رضا آتش فراز، مهندس علی کیوانلو و دکتر مرتضی باقرپور به تحریر درآمده و در انتشارات ناقوس به چاپ رسیده است.

به گزارش بنانیوز (BanaNews.ir) محتوای این کتاب موضوع شناخت جایگاه , چگونگی ایجاد و کارکرد یک ساختار بلند مدت دفتر مدیریت پروژه می باشد.

این مجموعه راهنمای مناسبی برای مدیران در دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی است تا بتوانند کارائی مسئولیت خود را در مدیریت طرح های توسعه و تملک دارایی های سرمایه ای از طریق ایجاد ساختار مناسب مدیریت پروژه بهبود بخشیده و از این طریق در مدیریت قراردادها و روابط با ذینفعان پروژه , ارزش پول صرف شده در پروژه را افزایش دهند.

اگرچه نمی توان یک ساختار یکسان و تمام شمول برای دفتر مدیریت پروژه برای تمامی سازمان ها اعم از کارفرمایی , پیمانکاری و مشاوره ای تجویز کرد , ولی دانش برگرفته شده از اسناد معتبر و تجربیات مستمر پیشتازان عرصه مدیریت پروژه به مطالعه کنندگان این کتاب کمک می کند تا در جهت طرح ریزی و استقرار یک دفتر مدیریت پروژه مؤثر متناسب با اهداف , ویژگی ها و الزامات هر سازمان برنامه ریزی و اقدام کنند.

امروزه بکارگیری دانش مدیریت پروژه بعنوان یکی از عوامل موفقیت در سازمانهای پروژه محور محسوب میگردد. جهت نهادینه سازی و کمک به ارتقاء سطح مدیریت پروژه در سازمان تاسیس و استقرار واحدی متولی دانش مدیریت پروژه مدیریت پروژه امری ضروری است. این واحد، دفتر مدیریت پروژه نام دارد، این دفتر مسئولیت مدیریت متمرکز و هماهنگ پروژههای تحت نظر خود را بر عهده دارد.

این کتاب بعنوان اولین اثرتالیفی فارسی در زمینه طراحی و استقرار دفتر مدیریت پروژه است، که در آن از جدیدترین کتب ، مقالات خارجی و تجربیات موردی مولفین در زمینه طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه در سازمانهای ایرانی استفاده شده است.

محتوای این کتاب به‌صورت زیر می‌باشد:

فصل اول: دفتر مدیریت پروژه چیست؟

فصل دوم: کارکردهای عمومی دفتر مدیریت پروژه

فصل سوم:انواع مدلهای دفتر مدیریت پروژه

فصل چهارم: پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه

الف: مطالعه موردی

ب: مدیریت سبد پروژه

ج: تعیین میزان بلوغ مدیریت پروژه سازمانی

د: نمونه فرمها

ه: واژه‌نامه

 

 

 

    نظرات