گلایه عضو شورا از تعطیلی روزهای آلوده

موظف به انجام این کار است. درست نیست که انتظار انجام مسوولیت‌های دیگران را از شهرداری داشته باشیم. صدراعظم نوری بیان کرد: زمانی که بعضی از وظایف دولت و مراجع ذی ربط در حوزه شهری احصا و به شهرداری سپرده نشود، معنادار نیست که انتظار رفع آلودگی هوای تهران را از شهرداری داشته باشیم. و کلان‌شهرهای دیگر کمیته اضطرار آلودگی هوا را تشکیل داده است که دستگاه‌های مختلف در این کمیته عضو هستند. با بیان اینکه یک کمیته دیگر تحت عنوان کمیته ملی کاهش آلودگی هوا نیز وجود دارد که ریاست آن برعهده سازمان حفاظت محیط‌زیست است افزود: همیشه ملاحظاتی وجود دارد که این ملاحظات مانع از اجرای اقدامات پیشگیرانه در زمان مناسب می‌شود.

متن کامل خبر در سایت روزنامه دنیای اقتصاد

    منبع خبر

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد

    روزنامه دنیای اقتصاد یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات