ارائه آيين‌نامه تشكيل «شوراي‌عالي آمايش سرزمين»

ارائه آيين‌نامه تشكيل «شوراي‌عالي آمايش سرزمين»آيين‌نامه اجرايي ماده (32) قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور با محوريت تشكيل «شوراي‌عالي آمايش سرزمين» از سوي سازمان برنامه و بودجه كشور، تهيه و در دستوركار كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط زيست هيئت دولت قرار گرفته است.

به گزارش»پارما» از پايگاه اطلاع رساني سازمان حفاظت محيط زيست به نقل از «پايگاه اطلاع رساني دفتر هيئت دولت» مطابق ماده (32) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور، به منظور استقرار نظام راهبري توسعه سرزمين و نظارت بر اجراي آن «شوراي‌عالي آمايش سرزمين» با مسئوليت رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور تشكيل مي شود.

شوراي مورد اشاره، ‌مسئوليت بررسي و نظارت بر اجراي نظام راهبري توسعه سرزمين و تنظيم روابط اركان و اجزاي آن، بررسي، تصويب، هماهنگي و نظارت مستمر بر تهيه برنامه ها و طرح هاي توسعه سرزمين در سطوح ملي، منطقه اي و استاني، بررسي برنامه هاي اجرايي آمايش سرزمين و اسناد آمايش ملي، منطقه اي و استاني و نظارت بر اجراي اصول و ضوابط ملي آمايش سرزمين در سطوح ملي، منطقه اي و استاني و ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي ذي‌ربط، را بر عهده دارد.

دستگاه هاي اجرايي نيز مكلفند برنامه هاي عملياتي خود را به گونه اي تنظيم و اجرا كنند كه زمينه تحقق جهت‌گيري هاي آمايش سرزمين فراهم آيد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه كشور (رئيس شوراي‌عالي)،‌ معاون سازمان برنامه و بودجه (دبير شوراي‌عالي)،‌ رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و وزيران كشور، صمت، اطلاعات، جهاد كشاورزي، نيرو، امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي و دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، اعضاي اين شورا را تشكيل مي دهند.

در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه كشور، آيين‌نامه اجرايي اين ماده را كه با مشاركت دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در 21 ماده،‌ تهيه و به تصويب ستاد «بررسي و تدوين آيين نامه ها، دستورالعمل ها و اسناد راهبردي قانون برنامه ششم توسعه و قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور» رسيده، جهت سير مراحل تصميم‌گيري به دولت ارسال كرده است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات