تشکیل کمیته بررسی جانمایی مسیر راه آهن چابهار با محوریت شرکت ساخت/ارایه پیشنهادها در یک ماه آتی به وزارتخانه

تشکیل کمیته بررسی جانمایی مسیر راه آهن چابهار با محوریت شرکت ساخت/ارایه پیشنهادها در یک ماه آتی به وزارتخانه

در بررسی نحوه اتصال بندر چابهار به شبکه حمل و نقلی، شهرام آدم نژاد، معاون حمل و نقل، سعید رسولی مدیرعامل شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، خیرالله خادمی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، محمد راستاد، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، فرزانه صادق‌مالواجرد معاون شهرسازی و معماری، اله یار معاون فنی و نگهداری سازمان بنادر، حضور به هم رساندند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات