پرداخت سهم شهرداری ها برای توسعه حمل و نقل عمومی از سوی دولت

پرداخت سهم شهرداری ها برای توسعه حمل و نقل عمومی از سوی دولت

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات