شرایط تاسف‌آور برای شاهکار معماری جهان

مدیر پایگاه میراث فرهنگی قلعه «فلک الافلاک» لرستان در ادامه سخنان خود با بیان اینکه با این اقدام مشکلات اجرایی برای ادامه طرح نیز رفع خواهد شد، افزود: با شرح خدمات جدید، به روز و بهتر طرح استحکام بخشی قلعه «فلک الافلاک» را اجرایی خواهیم کرد. مدیر پایگاه میراث فرهنگی قلعه فلک الافلاک لرستان، تصریح کرد: تثبیت این تپه در قالب طرح استحکام بخشی در دستور کار است. مدیر پایگاه میراث فرهنگی قلعه فلک الافلاک لرستان، گفت: این ترک را می‌توانیم اصلاح و مرمت کنیم، اما از این ترک‌ها به عنوان «ترک‌های شاهد» استفاده کرده‌ایم تا بدانیم که آیا کارهایی که قبلا برای استحکام بخشی ترک‌ها انجام داده‌ایم موثر بوده و یا نبوده است. مدیر پایگاه میراث فرهنگی قلعه فلک الافلاک لرستان، تاکید کرد: تمرکز ما در طرح استحکام بخشی قلعه، بیشتر روی نقاطی است که خطرناک بوده و آنالیز کرده‌ایم و این بخش‌ها شامل ضلع غربی، جنوبی و در ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات