جبران ۵ درصد کسری حجم مخزن آب های زیرزمینی استان تهران

مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای تهران از جبران ۵ درصد کسری حجم مخزن آب های زیرزمینی استان تهران خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای تهران، "محمدرضا خانیکی" با بیان این مطلب اظهار کرد: آبخوان های آبرفتی یکی  از ذخایر مهم آبی در استان تهران بوده که از گذشته دور در تامین انواع مصارف آب نقش حیاتی داشته  است که متاسفانه به علت بهره برداری بی رویه و بیش از حد مجاز، این  منابع  ارزشمند  با افت  مستمر سطح آب  زیرزمینی و کاهش حجم مخزن روبرو شده که  از مهم ترین پیامدهای آن ایجاد تغییرات کمی و کیفی، کاهش آبدهی  چاه ها ، خشک  شدن  قنوات و نشست  سطح زمین ( فرونشست) در برخی از مناطق از جمله  جنوب تهران  و ورامین می باشد.

وی با بیان اینکه در حوزه عملکرد شرکت، دشت های تهران - شهریار، ورامین، هومند – آبسرد، مبارکیه، قطعه چهار، فیروزکوه، دماوند و فشافوئیه  دارای شبکه رفتارسنجی  آب های  زیرزمینی  بوده  که براساس نتایج حاصل از آن برای  هر یک از دشت های  مذکور هیدروگراف واحد تهیه می گردد، تصریح کرد: بر اساس اندازه گیری های انجام شده، میزان متوسط کسری حجم  مخزن  سالانه در دوره درازمدت در دشت ورامین (ممنوعه  بحرانی)  قابل توجه بوده و بیشتر از سایر دشت های دیگر  است.

خانیکی همچنین ادامه داد: میزان کسری حجم مخزن متوسط درازمدت در دشت ورامین ۷۸.۱۷ میلیون مترمکعب، در دشت تهران- شهریار ۴۶.۴۵ میلیون مترمکعب، در دشت هومند آبسرد۱۱.۳۶ میلیون مترمکعب در سال و در سایر دشت ها بین یک تا پنج میلیون مترمکعب در سال برآورد شده و نهایتاً مجموع کسری حجم مخزن متوسط دشت های حوزه عملکرد تا شهریور ۱۳۹۸ به میزان ۱۴۶.۴۵ میلیون متر مکعب در سال محاسبه شده و در مقایسه با سال قبل که به میزان ۱۵۴.۳۳ میلیون متر مکعب بوده ،حدود ۵ درصد جبران میزان کسری حجم مخزن را نشان می دهد.

مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای تهران اضافه کرد: پدیده مذکور با توجه به بررسی روند تغییرات سطح آب زیرزمینی در پیزومترهای مبادی ورودی و مخروط افکنه­های شمالی دشت های ورامین و تهران- شهریار ناشی از حجم بارندگی­ های مناسب، تاثیر تغذیه مصنوعی دشت تهران-شهریار و ورامین از طریق حوضچه ها و اثرات اجرای طرح تعادل بخشی آبهای زیرزمینی در سال های اخیر می باشد. شایان ذکر است با رصد تغییرات سطح آب زیرزمینی خصوصاً در دشت های فوق الذکر در ماه های آتی، رفتار آبخوان به صورت واقعی­تر مشخص خواهد شد.

خانیکی در پایان خاطر نشان کرد: در دشت هومند – آبسرد  ( ممنوعه  بحرانی) نیز میزان افت متوسط درازمدت سالانه سطح آب زیرزمینی بیشتر از بقیه دشت ها بوده و به حدود ۲.۳ متر در سال رسیده و همچنین نتایج  بررسی ها  نشان  می دهد که در قسمت هایی از دشت، عمق برخورد به سطح آب زیرزمینی به بیش از ۲۰۰ متر رسیده  است.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای تهران

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای تهران

    شركت آب منطقه‌ای تهران یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات