حضور شرکت آب منطقه ای اصفهان در نمایشگاه دستاوردهای تحقیقاتی...

شرکت آب منطقه ای اصفهان در نمایشگاه دستاوردهای تحقیقاتی وزارت نیرو حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای اصفهان ، در این نمایشگاه شرکت آب منطقه ای اصفهان با دستآوردهای خود به ویژه در بخش پژوهش با غرفه سازی مناسب در راستای ارتباط مؤثربا مخاطبان حضور یافت .

این نمایشگاه از بیست و چهارم آذر ماه به مدت دو روز در پژوهشگاه نیرو پذیرای مخاطبان خود بود .

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اصفهان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اصفهان

    شركت آب منطقه‌ای اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات