طرح مدیریت استعداد در شرکت مدیریت شبکه برق ایران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، به منظور فراهم کردن بستر ارزش‌آفرینی افراد مستعد و ایجاد پویایی در ساختار نیروی انسانی سازمان و همچنین شناسایی نقاط قوت و نقاط قابل بهبود و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای، «طرح مدیریت استعداد» توسط دفتر توسعه منابع انسانی و بهبود بهره وری شرکت در 3 مرحله "آزمون‌های روانشناسی ، مصاحبه فردی ، آزمون IQ و آزمون تحلیلی" برای سطوح کارشناس مسئول و کارشناس در سطح اجرا ‌شد.
لازم به ذکر است، مراحل اجرای طرح در ابتدا تکمیل پرسشنامه‌های روانشناسی (بصورت آنلاین) درمرحله دوم شرکت در مصاحبه حضوری برای ارایه بازخورد از یافته‌ها و برنامه‌ریزی اقدامات توانمندساز و در نهایت تکمیل پرسشنامه‌های IQ و تحلیلی بود.
گفتنی است؛ این طرح، ‌یک برنامه توسعه فردی بوده و حاکی از سرمایه‌گذاری سازمان بر روی منابع انسانی می‌باشد و کارکنانی که قابلیت‌های خود را بشناسند،‌ علاوه بر اینکه سازمان را منتفع می‌سازند، زمینه‌ساز رشد و تعالی فردی خود نیز می‌گردند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  منبع خبر

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران

  شرکت مدیریت شبکه برق ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات