بحران بازنشستگی فرانسه تمامی ندارد

بحران بازنشستگی فرانسه تمامی ندارد

وزیر اصلاح نظام بازنشستگی فرانسه پس از اعتصابات گسترده این کشور استعفا کرد.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات