بررسی اصلاح آیین‌نامه قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» در دولت

بررسی اصلاح آیین‌نامه قانون «ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» در دولت

پیشنهاد اصلاح موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون «سازماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» از سوی وزارت راه و شهرسازی در دستور کار کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست هیئت دولت قرار گرفته است.

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری ایسنا

  منبع خبر

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا

  خبرگزاری ایسنا یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات